Debattinlägg om Delägarboende

Vårt bolag och personerna bakom har stort samhällsengagemang och medverkar gärna i debatter.
Vårt fokus är att skapt engagmeng för att bryta den ohållbara bostadssegregationen som finns i vårt land och presentera konkreta lösningar.

1 juni, 2023

Så här kan ett snabbspår till mer ägda bostäder i utsatta områden se ut

Bostadspolitiken behöver bana vägen för en snabb ökning av ägda lägenheter i utsatta områden, skriver Stefan Fölster, Ulf Nyqvist, Lena Eriksson Åshuvud och Henrik Friman. 
Sverige kommer inte lyckas att bryta gängbildning om inte utsatta bostadsområden blir mer blandade

Läs mer

11 april, 2023

Andelslägenheter i andelshus i Sverige.
Juridisk debattartikel

Genom att lagstifta om andelsägande och införa regler om pantsättning skulle man uppnå stabilitet för andelsägande i Sverige. Precis så har man gjort i bland annat Norge. Det skriver Tore Ljungkvist som är en av Sveriges mest erfarna fastighetsjusrister.

Läs mer

26 januari 2023

En fungerande medelklass behövs i våra utsatta områden

En medelklass som stannar kvar i sitt miljonprogramsområde när förutsättningarna blir bättre är en grund till stabilitet.
Ulf Nyqvist ställer sig frågan vad som kan få en växande medelklass att vilja stanna. Han pläderar för Delägarboendet.
Läs mer

24 augusti, 2022

Slutreplik: Segregationen växer så länge S inte vågar tänka nytt

”Definitionen av galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annorlunda resultat”
Bostadssegregationen ökar och våra utsatta områden halkar hela tiden efter när politiken inte vågar agera.
Slutreplik från Ulf Nyqvist och Henrik Friman.
Läs mer

18 augusti, 2022

”Borde vara olagligt att inte ta Delägarboende i beaktande”

Bruno Isaksson går igenom ekonomin bakom Delägarboende och menar att vinsterna med upplåtelseformen är så stora att det i princip borde vara olagligt för kommunala bolagsstyrelser att inte ta alternativet i beaktande.

Läs mer

15 augusti, 2022

Svik inte de boende i Stockholms ytterområden Magdalena!

Det finns en bra modell för att bryta segregationen och stärka de boende i Stockholms miljonprogramsområden. Ändå motarbetas initiativet av hyresgästföreningen och Stockholms S-ledning. Skygglapparna måste bort, skriver Henrik Friman och Ulf Nyqvist.
Läs mer 

21 juni, 2022

Sluta utsätta områden!

Över en halv miljon människor i Sverige lever i så kallade utsatta områden enligt Delegationen mot segregation, Delmos. Dessa områden utsätts för ett system där de boende inte kan vinna och det räcker inte att upprepa problembilden om och om igen.
Ska man uppnå förändring måste vi sluta utsätta och skapa systemförändring på riktigt – tillsammans med de boende.
Läs mer

27 augusti, 2021

Låt de boende själva minska segregationen

Segregationen har nått en ”tipping point” och problemet riskerar hela vårt samhällsbygge. Samtidigt fortsätter politiker, Hyresgästföreningen och Sveriges allmännytta envist att förorda projekt som bevisligen inte fungerar. Effekten blir att fattiga områden blir fattigare och utflyttningen fortsätter. Debattinlägg i Expressen skriven av företrädare för Andelsägarbolaget.
Läs mer 

3 januari, 2020

Bostadsbyggandet skjunker över hela landet och trots investeringsstödet faller även byggandet av hyresbostäder.

Med upplåtelseformen Delägarboende kan ägande och hyrande i kombination omedelbart bidra till bättre ekonomi och större samhällsnytta, skriver en rad bostadspolitiska experter och företrädare för Andelsägarbolaget.
Läs mer 

9 oktober, 2019

"Ägande och hyrande i samma hus kan ge billigare bostäder"

Att blanda ägande och hyrande är ett sätt att producera bostäder som fler har råd med och som samtidigt skapar social hållbarhet. Det skriver professor Hans Lind och fastighetsutvecklaren Ulf Nyqvist.
Läs mer 

20 september, 2019

Debattinlägg i bostadspolitik.se angående mer blandning med Delägarboende

Om inte de boende blir delaktiga på riktigt kommer utvecklingen i de mest utsatta områdena fortsätta att gå åt fel håll.
Nu måste vi agera och våga tänka nytt!
Läs mer 

3 juli, 2019

”Bygg färdigt miljonprogrammet”

De platta taken på miljonprogrammets lägsta hus kan snabbt tillföra många attraktiva bostäder som också bekostar den släpande upprustningen. Det skriver Henrik Friman, Andelsägarbolaget, och Anna Broman, Sveriges byggindustrier.
Läs mer
 

14 augusti, 2018

Så kan de mest utsatta områdena göras tryggare

Ett stort antal bilar sattes nyligen i brand på flera platser runt om i Sverige, främst i utsatta områden. Frågan är bara om det finns tillräcklig politisk kraft och vilja att hantera utmaningarna, skriver fastighetsutvecklaren Ulf Nyqvist och Henrik Friman, vd för andelsägarbolaget.
Läs mer
 

Bopolpodden augusti - 2019

Krismedvetenheten finns inte där. Lyssna på Bopolpodden och samtal med Ulf Nyqvist och Henrik Friman från Andelsägarbolaget berättar om Delägarboende och trögheten bland bostadsmarknadens aktörer att våga agera för att på riktigt påverka bostadssegregationen.

Almedalen juli - 2019

Hyresrätt, bostadsrätt och egna hem, så har bostadsmarknaden i Sverige sett ut under lång tid. Nu börjar dock nya lösningar, olika bland- och övergångsformer mellan hyrt och ägt, att lanseras. Kan ”hyrköp”, andelsägande, eller andra hybridformer ge fler en väg in till bostadsmarknaden?
Henrik Friman, VD på Andelsägarbolaget medverkar i samtalet